Op donderdag 26 september aanstaande organiseert de Stichting Koopvaardijpastoraat Groningen een sponsordag voor al haar sponsoren. Onder het genot van een hapje en een drankje worden op deze dag de sponsoren bedankt voor hun bijdrage die zij het afgelopen jaar hebben gedaan. Op deze dag zal het aangepast sponsorbord worden onthuld, waarop de logo’s van al onze sponsoren staan. 

Daarnaast willen wij graag het belang van het Zeemanshuis in Eemshaven blijven benadrukken. Als onderdeel daarvan hebben wij het afgelopen jaar veel activiteiten uitgevoerd of in gang gezet zodat het Zeemanshuis nu, en in de toekomst, optimaal kan blijven functioneren.

Het bestuur van de Stichting Koopvaardijpastoraat heeft voor deze middag een speciaal programma samengesteld:

  • 15:00: Ontvangst.
  • 15:10: Welkomstwoord.
  • 15:15: Onthulling van het sponsorbord.
  • 17.00: Afsluiting.

Wij hopen dat u tijd en gelegenheid vrij kunt maken om dit bij te wonen en horen graag van u met hoeveel personen u van plan bent te komen. U kunt zich opgeven door een e-mail te sturen naar missioneemsheaven@gmail.com.

Wij zien u graag op donderdag 26 september!

Bestuur en vrijwilligers Zeemanshuis Eemshaven